Wynagrodzenia w mieście Orjoł w złotych polskich

Obwód OrłowskiOrjoł
2 580 zł

Przeciętne wynagrodzenie w mieście Orjoł

Na 1 wrzesień 2023 roku wynagrodzenie w mieście Orjoł wynosi 2 580 zł. W mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających do 15 osób - przeciętne wynagrodzenie wynosi 1 550 zł, w małych firmach zatrudniających do 100 pracowników - 2 320 zł, a w średnich firmach zatrudniających od 100 osób 2 830 zł. W dużych przedsiębiorstwach w mieście Orjoł, zatrudniającej od 250 osób, wynagrodzenie wynosi 3 610 zł. W sferze budżetowej w mieście Orjoł przeciętne wynagrodzenie wynosi 2 060 zł.

Średnie wynagrodzenia w mieście Orjoł w 2023 i 2022 roku

Przeciętne wynagrodzenie w mieście Orjoł w 2022 roku wynosiła 2 370 zł, a w 2023 - 2 580 zł. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w mieście Orjoł za rok wyniósł 210 zł.

2023

Wielkość firmy (liczba pracowników)
Wynagrodzenie miesięcznie (netto)
Duże firmy (od 250)
3 610 zł
Średnie firmy (do 250)
2 830 zł
Małe firmy (do 100)
2 320 zł
Mikroprzedsiębiorstwa (do 15)
1 550 zł
Sfera budżetowa
2 060 zł

2022

Wielkość firmy (liczba pracowników)
Wynagrodzenie miesięcznie (netto)
Duże firmy (od 250)
3 320 zł
Średnie firmy (do 250)
2 610 zł
Małe firmy (do 100)
2 130 zł
Mikroprzedsiębiorstwa (do 15)
1 420 zł
Sfera budżetowa
1 900 zł

67


miejsce zajmuje Rosja w ranking krajów według wynagrodzeń

73


miejsce zajmuje Obwód Orłowski w ranking regionów według wynagrodzeń

90


miejsce zajmuje miasto Orjoł w ranking miast według wynagrodzeń

Wynagrodzenie w mieście Orjoł według zakresu działalności

Obliczamy średnie wynagrodzenie w mieście Orjoł dla obszarów działalności na podstawie wolnych miejsc pracy, oraz informacji od użytkowników zamieszkałych w mieście Orjoł.

Edukacja

Przeciętne wynagrodzenie w systemie oświaty w mieście Orjoł wynosi od 1 440 zł i do 3 280 zł. Średnio nauczyciel akademicki otrzymywać 3 280 zł, wykładowca na uczelni - 3 030 zł, nauczyciel w szkole zarabiać 2 620 zł, socjolog w mieście Orjoł dostaje na ręce miesięcznie 2 130 zł, logopeda odpowiednio 2 060 zł.

Nauczyciel Akademicki
3 280 zł
Wykładowca na uczelni
3 030 zł
Nauczyciel w szkole
2 620 zł
Wszystkie zawody (9)

IT

Przeciętne wynagrodzenie w IT w mieście Orjoł wynosi od 1 970 zł i do 3 360 zł. Średnio programista php otrzymywać 3 360 zł, administrator systemu - 2 200 zł, specjalista naprawy maszyn zarabiać 2 160 zł, specjalista wsparcia w mieście Orjoł dostaje na ręce miesięcznie 2 040 zł, tester odpowiednio 1 970 zł.

Programista PHP
3 360 zł
Administrator systemu
2 200 zł
Specjalista naprawy maszyn
2 160 zł
Wszystkie zawody (5)

Design

Przeciętne wynagrodzenie w projektowaniu w mieście Orjoł wynosi od 2 340 zł i do 3 160 zł. Średnio projektant ux/ui otrzymywać 3 160 zł, projektant gier - 3 150 zł, projektant wnętrz zarabiać 2 810 zł, projektant 3d w mieście Orjoł dostaje na ręce miesięcznie 2 620 zł, web designer odpowiednio 2 530 zł.

Projektant UX/UI
3 160 zł
Projektant gier
3 150 zł
Projektant wnętrz
2 810 zł
Wszystkie zawody (10)

Marketing

Przeciętne wynagrodzenie w marketingu w mieście Orjoł wynosi od 1 410 zł i do 2 200 zł. Średnio marketingowiec otrzymywać 2 200 zł, event manager - 2 060 zł, pr manager zarabiać 2 040 zł, dyrektor w mieście Orjoł dostaje na ręce miesięcznie 2 040 zł, smm-specjalista odpowiednio 1 740 zł.

Marketingowiec
2 200 zł
Event Manager
2 060 zł
PR Manager
2 040 zł
Wszystkie zawody (9)

Księgowość

Przeciętne wynagrodzenie w księgowości i finansach w mieście Orjoł wynosi od 2 130 zł i do 3 060 zł. Średnio audytor otrzymywać 3 060 zł, główny księgowy - 2 970 zł, kierownik ds. kredytów zarabiać 2 830 zł, księgowy w mieście Orjoł dostaje na ręce miesięcznie 2 270 zł, ekonomista odpowiednio 2 130 zł.

Audytor
3 060 zł
Główny księgowy
2 970 zł
Kierownik ds. kredytów
2 830 zł
Wszystkie zawody (5)

Biuro

Przeciętne wynagrodzenie u personelu administracyjnego w mieście Orjoł wynosi od 1 510 zł i do 3 570 zł. Średnio dyrektor hr otrzymywać 3 570 zł, asystent kierownika - 2 160 zł, specjalista hr zarabiać 2 060 zł, kierownik ds. zakupów w mieście Orjoł dostaje na ręce miesięcznie 2 020 zł, kierownik gospodarstwa odpowiednio 1 810 zł.

Dyrektor HR
3 570 zł
Asystent kierownika
2 160 zł
Specjalista HR
2 060 zł
Wszystkie zawody (8)

Prawoznawstwo

Przeciętne wynagrodzenie w orzecznictwie w mieście Orjoł wynosi od 1 440 zł i do 13 850 zł. Średnio sędzia otrzymywać 13 850 zł, notariusz - 6 450 zł, realtor zarabiać 3 620 zł, prawnik ds. upadłości w mieście Orjoł dostaje na ręce miesięcznie 2 710 zł, prawnik odpowiednio 2 690 zł.

Sędzia
13 850 zł
Notariusz
6 450 zł
Realtor
3 620 zł
Wszystkie zawody (9)

Lecznictwo

Przeciętne wynagrodzenie w medycynie w mieście Orjoł wynosi od 1 550 zł i do 4 470 zł. Średnio ordynator otrzymywać 4 470 zł, kierownik oddziału - 3 360 zł, dentysta zarabiać 2 900 zł, chirurg w mieście Orjoł dostaje na ręce miesięcznie 2 870 zł, ortodonta odpowiednio 2 780 zł.

Ordynator
4 470 zł
Kierownik Oddziału
3 360 zł
Dentysta
2 900 zł
Wszystkie zawody (21)
Więcej w mieście Orjoł