Плате у граду Орjoл у српским динарима

Орловска областОрjoл
63 800 din

Просечна плата у граду Орjoл

Од 1 септембра 2023 плата у граду Орjoл је 63 800 din. У микро предузећима са до 15 запослених просечна плата је 38 280 din, у малим предузећима до 100 запослених - 57 420 din, а у средњим предузећима са више од 100 запослених 70 180 din. У великим предузећима у граду Орjoл, од 250 људи, плата је 89 320 din. У јавном сектору у граду Орjoл просечна плата је 51 040 din.

Просечне плате у граду Орjoл 2023. и 2022. године

Просечна плата у граду Орjoл 2022. била је 58 700 din, а 2023. - 63 800 din. Раст просечне плате у граду Орjoл износила 5 100 din.

2023

Величина компаније (број запослених)
Месечна плата (нето)
Велике компаније (од 250)
89 320 din
Средња предузећа (до 250)
70 180 din
Мала предузећа (до 100)
57 420 din
Микро предузећа (до 15)
38 280 din
Буџетска сфера
51 040 din

2022

Величина компаније (број запослених)
Месечна плата (нето)
Велике компаније (од 250)
82 180 din
Средња предузећа (до 250)
64 570 din
Мала предузећа (до 100)
52 830 din
Микро предузећа (до 15)
35 220 din
Буџетска сфера
46 960 din

67


одвија се Русија у ранг земље на плате

73


одвија се Орловска област у рангирање региона на плате

90


место заузима град Орjoл у градски ранг на плате

Плате у граду Орjoл по области делатности

Рачунамо просечну плату у граду Орjoл по областима активности на основу слободних радних места објављених у јавном домену, као и информације од корисника који живе у граду Орjoл.

Образовање

Просечна плата у образовном систему у граду Орjoл креће од 35 610 din и пре 81 170 din. Просек наставник универзитета прима 81 170 din, факултет на факултету - 74 970 din, школски учитељ зарађује 64 840 din, социолог у граду Орjoл прима месечно 52 840 din, логопед редом 51 110 din.

Наставник Универзитета
81 170 din
Факултет на Факултету
74 970 din
Школски Учитељ
64 840 din
Све професије (9)

IT

Просечна плата в IT у граду Орjoл креће од 48 820 din и пре 83 270 din. Просек php програмер прима 83 270 din, администратор система - 54 560 din, техничар за поправку зарађује 53 410 din, специјалиста техничке подршке у граду Орjoл прима месечно 50 540 din, тестер редом 48 820 din.

PHP програмер
83 270 din
Администратор система
54 560 din
Техничар за поправку
53 410 din
Све професије (5)

Дизајн

Просечна плата у дизајну у граду Орjoл креће од 58 070 din и пре 78 170 din. Просек ux/ui дизајнер прима 78 170 din, дизајнер игара - 78 110 din, дизајнер ентеријера зарађује 69 560 din, 3d-дизајнер у граду Орjoл прима месечно 64 960 din, веб дизајнер редом 62 730 din.

UX/UI дизајнер
78 170 din
Дизајнер игара
78 110 din
Дизајнер ентеријера
69 560 din
Све професије (10)

Маркетинг

Просечна плата у маркетингу у граду Орjoл креће од 35 030 din и пре 54 560 din. Просек маркетинг прима 54 560 din, event-манагер - 51 110 din, pr-манагер зарађује 50 540 din, директолог у граду Орjoл прима месечно 50 540 din, специјалисти редом 43 070 din.

Маркетинг
54 560 din
Event-Манагер
51 110 din
PR-Манагер
50 540 din
Све професије (9)

Рачуноводство

Просечна плата у рачуноводству и финансијама у граду Орjoл креће од 52 840 din и пре 75 810 din. Просек ревизор прима 75 810 din, главни рачуновођа - 73 510 din, менаџер кредита зарађује 70 070 din, рачуновођа у граду Орjoл прима месечно 56 280 din, економиста редом 52 840 din.

Ревизор
75 810 din
Главни рачуновођа
73 510 din
Менаџер кредита
70 070 din
Све професије (5)

Канцеларија

Просечна плата од административног особља у граду Орjoл креће од 37 330 din и пре 88 450 din. Просек директор људских ресурса прима 88 450 din, извршни помоћник - 53 410 din, специјалисти зарађује 51 110 din, менаџер набавке у граду Орjoл прима месечно 49 970 din, шеф привреде редом 44 800 din.

Директор људских ресурса
88 450 din
Извршни помоћник
53 410 din
Специјалисти
51 110 din
Све професије (8)

Право

Просечна плата у јуриспруденцији у граду Орjoл креће од 35 610 din и пре 343 110 din. Просек судија прима 343 110 din, нотар - 159 680 din, реалтор зарађује 89 600 din, стечајни адвокат у граду Орjoл прима месечно 67 200 din, адвокат редом 66 620 din.

Судија
343 110 din
Нотар
159 680 din
Реалтор
89 600 din
Све професије (9)

Лек

Просечна плата у медицини у граду Орjoл креће од 38 480 din и пре 110 840 din. Просек главни лекар прима 110 840 din, шеф одељења - 83 270 din, стоматолог зарађује 71 790 din, хирург у граду Орjoл прима месечно 71 220 din, ортодонт редом 68 920 din.

Главни лекар
110 840 din
Шеф одељења
83 270 din
Стоматолог
71 790 din
Све професије (21)
Више у граду Орjoл